PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIẾN QUỐC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Thế giới mới 1 12800
2 Văn học và tuổi trẻ 1 5000
3 Tạp chí thiết bị giáo dục 1 6500
4 Dạy và học ngày nay 1 8500
5 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
6 Sách giáo dục thư viện và trường học 2 9000
7 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
8 Dạy và học trong nhà trường 8 0
9 Toán học tuổi trẻ 9 72000
10 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
11 Sách nghiệp vụ 21 221100
12 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
13 sao mai 22 220000
14 Quản lý giáo dục 36 360000
15 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
16 Giáo Dục tiểu học 54 260500
17 Sách pháp luật 62 6915255
18 Khoa Học giáo dục 65 685500
19 Thế giới trong ta 67 735000
20 Sách tra cứu 72 4151300
21 Tạp chí giáo dục 98 1097700
22 Toán tuổi thơ 106 697000
23 Sách nghiệp vụ khối 2 108 2367400
24 Sách đạo đức Bác Hồ 113 3622100
25 Sách nghiệp vụ khối 3 114 2500600
26 Sách nghiệp vụ khối 4 118 2164700
27 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
28 Sách nghiệp vụ khối 1 128 3612900
29 Sách nghiệp vụ khối 5 142 2559800
30 Sách tham khảo 167 10438200
31 Sách tham khảo khối 1 212 3396700
32 Sách tham khảo khối 2 229 3627000
33 Sách tham khảo khối 3 232 4134300
34 Sách tham khảo dùng chung 256 6397100
35 Sách tham khảo khối 4 258 4330200
36 Sách giáo khoa khối 2 260 1134600
37 Sách tham khảo khối 5 278 4777400
38 Sách giáo khoa khối 3 285 1550600
39 Sách giáo khoa khối 5 380 2504200
40 Sách giáo khoa khối 4 396 2521800
41 Sách giáo khoa khối 1 682 2475300
42 Sách thiếu nhi 1799 14660500
 
TỔNG
6988
95300455